Doel missie en visie

Doel missie en visie

Doel

Het doel van onze organisatie is om deelnemers een veilige, zinvolle, leerzame en plezierige tijd te bieden. We zetten ons hiervoor in door structuur en duidelijkheid te bieden in een stabiel team dat zorg draagt voor kwalitatief hoogstaande zorg.

Door middel van de activiteiten geven we de deelnemers het gevoel dat ze ertoe doen, nuttig zijn en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ook zorgen we voor voldoende rust en ontspanning.

Missie en visie

Onze missie is om een veilige basis te zijn voor onze gasten. We bieden activiteiten die op ieders vermogen en kunde zijn afgestemd en ondersteunen dit met passende begeleiding waardoor onze organisatie een fijne, veilige en gezellige plaats bied. Deze sfeer geeft de deelnemers de mogelijkheid om tot ontplooiing en bloei te komen.

Mensen met een beperking missen vaak veel dingen. Wij vinden het belangrijk om ze zo veel mogelijk het dagelijkse leven te laten ervaren. Dit doen we door activiteiten aan te bieden die bij hen passen. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn eigen vaardigheden te behouden en zo ver mogelijk verder te ontwikkelen. Hierbij kijken we vooral naar de kracht van de deelnemer zelf. We vinden het belangrijker om nuttige dingen aan te leren dan om vervelende dingen af te leren. Dit gaat wel samen op, maar de nadruk ligt op het positieve. Dit bevorderd het welzijn en vergroot de vaardigheden.

Belangrijk hierbij zijn de sociale contacten met begeleiders en andere deelnemers. Dit stimuleren we door samen te werken, samen te spelen en samen actief te zijn. Dit zit door veel van onze activiteiten heen geweven.

Doelgroep

Wij richten ons op mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Veel mensen die bij ons logeren hebben een grote behoefte aan structuur, rust en duidelijkheid.

We beiden onze begeleiding aan in verschillende vormen. Zo is er 1-op-1 of 1-op-2 begeleiding mogelijk. Ook bieden we groepsbegeleiding aan. Onze maximale groepsgrootte is 5 deelnemers per begeleider.

In ons logeerhuis proberen we zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het gewone leven. Daarom volgen we een duidelijk dagritme met veel duidelijkheid en structuur. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor ontspanning en tot rust komen.