Stichting vrienden

De stichting Vrienden van zorgboerderij De Noordhoek is opgericht om het algemeen welzijn van de deelnemers te verbeteren door het mogelijk maken van extra activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit zorgbudgetten. We doen dit door het ter beschikking stellen van middelen en materialen voor creatieve en/of actieve dagbesteding. Ook bieden we vervoersmiddelen en materialen voor nieuwe activiteiten die het welzijn van deelnemers bevorderen aan.

Doneren

De belangrijkste taak van de stichting is het werven van fondsen. Dat doen we door het organiseren van activiteiten zoals een ontmoetingsdag, oliebollenactie, bolusactie, open dag etc. De stichting beschikt over een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. Giften kunnen via de bank worden overgemaakt op het rekeningnummer van de stichting. Daarnaast kijken we of er mogelijkheden zijn voor sponsoring. Uiteraard zijn we erg blij met uw gift!

Doneren kan door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL 54 RABO 0341 16 6804 ten name van Stichting Vrienden van zorgboerderij De Noordhoek. Het RSIN-nummer van de stichting is 8597.68.259

Besteding

In 2019 is er een elektrische quattrocycle (vierpersoonsfiets) aangeschaft voor de deelnemers. Hier genieten ze erg van. Alle deelnemers kunnen van deze fiets gebruikmaken, ook deelnemers die nog nooit gefietst hebben.

In 2020 is met behulp van acties en giften een snoezelruimte aangeschaft voor de deelnemers van de zorgboerderij. Er is al zeer veel gebruik van gemaakt.

In 2022 is een tweede kantine gerealiseerd zodat de deelnemers meer gespreid kunnen worden en we meer rust en ruimte aan kunnen bieden.

Eind 2022 is vervolgens een snoezelruimte aangeschaft voor het logeerhuis. Deze is speciaal ingericht om rust en comfort te bieden aan deelnemers met een ernstige beperking.

Bestuur

Jan-Willem Melse, voorzitter

Martin Maas, penningmeester

Rinus de Witte, secretaris

Beloningsbeleid

Omdat de stichting alle gelden doneert ten behoeve van de deelnemers van zorgboerderij De Noordhoek ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor het werk dat ze verrichten. In sommige gevallen is er de mogelijkheid om onkosten te vergoeden. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt.