Identiteit

Onze organisatie is vormgegeven vanuit een christelijke levensvisie. Onze medewerkers zijn kerkelijk aangesloten bij de Gereformeerde Gemeenten. Vanuit onze levensvisie willen we ook onze zorg vormgeven. Dit uit zich in een nauwe verbondenheid aan het Woord van de Heere, de Bijbel.

We openen de dagen op de dagbesteding met gebed. Voor het eten bidden we en na het eten lezen we, samen met de deelnemers, uit de Bijbel, gevolgd door een dankgebed. Van onze deelnemers en hun vertegenwoordigers vragen we hierbij om mee te doen en in ieder geval om dit te respecteren.

In het logeerhuis bidden en danken we voor ons eten. Ook lezen we uit de Bijbel. De zondagen vullen we anders in dan de andere dagen. Dan vieren we de dag van de Heere en rusten we van ons werk. We doen dit door, uiteraard indien mogelijk, twee keer naar de kerk te gaan. Verder bieden we ontspannende activiteiten aan.

Voor deelnemers van het logeerhuis vragen we deel te nemen aan onze manier van zondagsinvulling, binnen de mogelijkheden die de deelnemer heeft. Concreet betekend dit dat we op zondag niet naar externe activiteiten gaan, zoals sporten of uitjes. We vragen de deelnemers mee te doen met deze regelmaat.